Download

Dokumen

  1. Pedoman Akademik 2015/2016 Edisi Revisi
  2. Logo STKIP Warna
  3. Kalender Akademik 2015/2016
  4. Brosur PMB 2016/2017
  5. Alur dan Form Cuti -Aktif Akademik
  6. Brosur PMB 2018/2019
  7. Kalender Akademik Ganjil 2016/2017
  8. Kalender Akademik Genap 2016/2017
  9. PEDOMAN AKADEMIK 2016/2017
  10. Kalender Akademik Ganjil 2017/2018